cpu

 1. ilumina007
 2. princecyron
 3. oms3
 4. jazz1308
 5. kyuukei13
 6. princecyron
 7. TheCodeBreaker
 8. entersandman
 9. bizk8_12
 10. 360speirs
 11. 360speirs
 12. Senpai
 13. La Freak