What's new
 • Welcome to PHCorner Forums. Take a moment to Sign up and gain unlimited access and extra privileges that guests are not entitled to, such as: All that and more! Registration is quick, simple and absolutely free. Join our community today!

ehi VPN ✨~ɴᴇᴡ ᴜᴘᴅᴀᴛᴇs~ ∆02.18.19∆ *all networks* sg & ph sᴇʀᴠᴇʀ <ғʀᴏᴍ:ᴅo>(tu,ctc,gswitch,gosurf,gowatch,ml10,ig10,coc10 & at10/60 promo) [ᴇʜɪ & ovpn config]✨

Working po ba sa CTC promo, mga paps?

 • Yes☑

  Votes: 10 83.3%
 • No❕

  Votes: 2 16.7%

 • Total voters
  12
 • Poll closed .

PHC-Shark boy

PHC Contributor
Established
Joined
May 19, 2018
Messages
17,576

LoCatIoN:❕


fRoM:❕----------------------------------✨SinGapOre SerVeR
vaLiD fOr 3 MonThS
✨-------------------------------NeW uPdAtEs
∆∆∆×××02/18/19×××∆∆∆


SɪɴɢAᴘᴏʀE sEʀᴠEʀ ! ! !
[ᴜsᴇ tu,gswitch,gosurf,gowatch,ml10,ig10,coc10 or at10/60 ᴘʀᴏᴍᴏ ᴛᴏ
ᴄᴏɴɴᴇᴄᴛᴇᴅ]

[SɪɴɢᴀᴘᴏʀE sPᴇCɪAʟ sᴇRVᴇʀ #1] (^_-)☆
<ʟᴏᴡ ᴘɪɴɢ>Nᴀᴋᴀ Dᴇᴘᴇɴᴅᴇ Pᴀʀɪɴ Pᴏ Sᴀ Iɴʏᴏɴɢ Lᴏᴋᴀsʏᴏɴ/Aʀᴇᴀ...Rᴇᴘᴀ

ʟ ɪ ɴ ᴋ:ᴠ531 GᴀMɪNɢ SᴇRᴠEʀ ...
You must register or login to view this.


SɪɴɢAᴘᴏʀE sEʀᴠEʀ ! ! !
[ᴜsᴇ tu,gswitch,gosurf,gowatch,ml10,ig10,coc10 or at10/60 ᴘʀᴏᴍᴏ ᴛᴏ
ᴄᴏɴɴᴇᴄᴛᴇᴅ]

[SɪɴɢᴀᴘᴏʀE sPᴇCɪAʟ sᴇRVᴇʀ #2] (^_-)☆
<ʟᴏᴡ ᴘɪɴɢ>Nᴀᴋᴀ Dᴇᴘᴇɴᴅᴇ Pᴀʀɪɴ Pᴏ Sᴀ Iɴʏᴏɴɢ Lᴏᴋᴀsʏᴏɴ/Aʀᴇᴀ...Rᴇᴘᴀ

ʟ ɪ ɴ ᴋ:ᴠ532 GᴀMɪNɢ SᴇRᴠEʀ ...
You must register or login to view this.


SɪɴɢAᴘᴏʀE sEʀᴠEʀ ! ! !
[ᴜsᴇ tu,gswitch,gosurf,gowatch,ml10,ig10,coc10 or at10/60 ᴘʀᴏᴍᴏ ᴛᴏ
ᴄᴏɴɴᴇᴄᴛᴇᴅ]

[SɪɴɢᴀᴘᴏʀE sPᴇCɪAʟ sᴇRVᴇʀ #3] (^_-)☆
<ʟᴏᴡ ᴘɪɴɢ>Nᴀᴋᴀ Dᴇᴘᴇɴᴅᴇ Pᴀʀɪɴ Pᴏ Sᴀ Iɴʏᴏɴɢ Lᴏᴋᴀsʏᴏɴ/Aʀᴇᴀ...Rᴇᴘᴀ

ʟ ɪ ɴ ᴋ:ᴠ533 GᴀMɪNɢ SᴇRᴠEʀ ...
You must register or login to view this.


NeW uPdAtEs
∆∆∆×××02/12/19×××∆∆∆
ᴘH sEʀᴠEʀ ! ! !
[ᴜsᴇ tu,gswitch,gosurf,gowatch,ml10,ig10,coc10 or at10/60 ᴘʀᴏᴍᴏ ᴛᴏ
ᴄᴏɴɴᴇᴄᴛᴇᴅ]

[ᴘH sPᴇCɪAʟ sᴇRVᴇʀ #1] (^_-)☆
<ʟᴏᴡ ᴘɪɴɢ>Nᴀᴋᴀ Dᴇᴘᴇɴᴅᴇ Pᴀʀɪɴ Pᴏ Sᴀ Iɴʏᴏɴɢ Lᴏᴋᴀsʏᴏɴ/Aʀᴇᴀ...Rᴇᴘᴀ

ʟ ɪ ɴ ᴋ:ᴠ525 GᴀMɪNɢ SᴇRᴠEʀ ...
You must register or login to view this.


ᴘH sEʀᴠEʀ ! ! !
[ᴜsᴇ tu,gswitch,gosurf,gowatch,ml10,ig10,coc10 or at10/60 ᴘʀᴏᴍᴏ ᴛᴏ
ᴄᴏɴɴᴇᴄᴛᴇᴅ]

[ᴘH sPᴇCɪAʟ sᴇRVᴇʀ #2] (^_-)☆
<ʟᴏᴡ ᴘɪɴɢ>Nᴀᴋᴀ Dᴇᴘᴇɴᴅᴇ Pᴀʀɪɴ Pᴏ Sᴀ Iɴʏᴏɴɢ Lᴏᴋᴀsʏᴏɴ/Aʀᴇᴀ...Rᴇᴘᴀ

ʟ ɪ ɴ ᴋ:ᴠ526 GᴀMɪNɢ SᴇRᴠEʀ ...
You must register or login to view this.


ᴘH sEʀᴠEʀ ! ! !
[ᴜsᴇ tu,gswitch,gosurf,gowatch,ml10,ig10,coc10 or at10/60 ᴘʀᴏᴍᴏ ᴛᴏ
ᴄᴏɴɴᴇᴄᴛᴇᴅ]

[ᴘH sPᴇCɪAʟ sᴇRVᴇʀ #3] (^_-)☆
<ʟᴏᴡ ᴘɪɴɢ>Nᴀᴋᴀ Dᴇᴘᴇɴᴅᴇ Pᴀʀɪɴ Pᴏ Sᴀ Iɴʏᴏɴɢ Lᴏᴋᴀsʏᴏɴ/Aʀᴇᴀ...Rᴇᴘᴀ

ʟ ɪ ɴ ᴋ:ᴠ527 GᴀMɪNɢ SᴇRᴠEʀ ...
You must register or login to view this.
-----------------✨FoR oPeNvPn CoNnEcT
vAlId FoR 90 dAyS✨------------------------
[android, PC, & iOS]∆∆∆×××02/12/19×××∆∆∆


SɪɴɢAᴘᴏʀE sEʀᴠEʀ ! ! !
[ᴜsᴇ tu,ctc,gswitch,gosurf,gowatch,ml10,ig10,coc10 or at10/60 ᴘʀᴏᴍᴏ ᴛᴏ
ᴄᴏɴɴᴇᴄᴛᴇᴅ]

[SɪɴɢᴀᴘᴏʀE sPᴇCɪAʟ sᴇRVᴇʀ #1] (^_-)☆
<ʟᴏᴡ ᴘɪɴɢ>Nᴀᴋᴀ Dᴇᴘᴇɴᴅᴇ Pᴀʀɪɴ Pᴏ Sᴀ Iɴʏᴏɴɢ Lᴏᴋᴀsʏᴏɴ/Aʀᴇᴀ...Rᴇᴘᴀ

ʟ ɪ ɴ ᴋ:ᴠ50 GᴀMɪNɢ SᴇRᴠEʀ ...
You must register or login to view this.


SɪɴɢAᴘᴏʀE sEʀᴠEʀ ! ! !
[ᴜsᴇ tu,ctc,gswitch,gosurf,gowatch,ml10,ig10,coc10 or at10/60 ᴘʀᴏᴍᴏ ᴛᴏ
ᴄᴏɴɴᴇᴄᴛᴇᴅ]

[SɪɴɢᴀᴘᴏʀE sPᴇCɪAʟ sᴇRVᴇʀ #2] (^_-)☆
<ʟᴏᴡ ᴘɪɴɢ>Nᴀᴋᴀ Dᴇᴘᴇɴᴅᴇ Pᴀʀɪɴ Pᴏ Sᴀ Iɴʏᴏɴɢ Lᴏᴋᴀsʏᴏɴ/Aʀᴇᴀ...Rᴇᴘᴀ

ʟ ɪ ɴ ᴋ:ᴠ51 GᴀMɪNɢ SᴇRᴠEʀ ...
You must register or login to view this.


SɪɴɢAᴘᴏʀE sEʀᴠEʀ ! ! !
[ᴜsᴇ tu,ctc,gswitch,gosurf,gowatch,ml10,ig10,coc10 or at10/60 ᴘʀᴏᴍᴏ ᴛᴏ
ᴄᴏɴɴᴇᴄᴛᴇᴅ]

[SɪɴɢᴀᴘᴏʀE sPᴇCɪAʟ sᴇRVᴇʀ #3] (^_-)☆
<ʟᴏᴡ ᴘɪɴɢ>Nᴀᴋᴀ Dᴇᴘᴇɴᴅᴇ Pᴀʀɪɴ Pᴏ Sᴀ Iɴʏᴏɴɢ Lᴏᴋᴀsʏᴏɴ/Aʀᴇᴀ...Rᴇᴘᴀ

ʟ ɪ ɴ ᴋ:ᴠ52 GᴀMɪNɢ SᴇRᴠEʀ ...
You must register or login to view this.

Username
:
 1. pqkdjeh
  kdjqhshd
  lsqjshzb
  gqoqrjdj
  plsqjdh
  pqksjzban
  lanwjqbd
  lqwjsbdb
  pqkdndb
  pqksjxb
Password:
 • phc
!!!WARNING!!!

pwede MULTI log in BUT❎no TORRENT & otherîllégâl *** etc.❎

ɢᴏᴏᴅ for;

ᴏNʟIɴE ɢAᴍEs
BʀOᴡSɪɴG
YoUᴛUʙE
ᴅOᴡNʟOᴀDɪɴG
EᴛC...

ᴏᴘᴇɴ ғᴏʀ;
rOᴏTᴇD & ᴡIғI

------------------------------------------------

No HiT & rUn Po MgA pApS pArA gAnAhAn AkOnG mAg UpDaTe ...:)BiG thAnKs & crEdiTs Kay ate Serenitylove sa Sun Payload & Kay sir 0123456 sa autoscript ...:love:


FeEdBaCk If WoRkInG ...
Connected po ang lakas.
thanks Bos gumagana ml10 gmit ko! Keep on sharing!!
Thanks for sharing master.
Working po yung v507 and v508 sa ML10 ko.
Yung v506 po incompatible daw.
Working po! thanks!!
Working boss!! Halimaw s bilis! ml10 gmit ko. thanks!! Keep on sharing!


 
Last edited:

DXIC

Addict
Established
Joined
Jun 2, 2018
Messages
368
thank you po dito paps.
 

PHC-Shark boy

PHC Contributor
Established
Joined
May 19, 2018
Messages
17,576
ShOuT oUt & ThAnKs nGa Po pAla Sa AkInG tEaM ...
551082

ɪғ ʏᴏᴜ ᴡᴀɴᴛ ᴍᴏʀᴇ ᴅᴀɪʟʏ ᴄᴏɴғɪɢs. ᴋɪɴᴅʟʏ ғᴏʟʟᴏᴡ ;)
ṀẎ T E A M.Chou Tzuyu- [Forum Veteran]
-ParkMinYoung- [Forum Veteran]
-MinatozakiSana- [Addict]
-Kim Taehyung- [Eternal Poster]
NayeeeooonUnnieee [Eternal Poster]
Jerz29 [Forum Guru]
bacteria18 [Addict]
W E N Z [Forum Guru]
Nayen143 [Honorary Poster]
gelo13ciasico [HonoraryPoster]
@Hiratechi [Eternal Poster]
Killer Instinct EXCALIBUR [Honorary Poster]
PHC-Shark boy [PHC Contributor]
PHKiD [Honorary Poster]
Raffatoutie [Eternal Poster]
tamansak234 [Enthusiast]
PHC-Kenth [Eternal Poster]
peklat [Honorary Poster]
SerasV [Forum Veteran]
Shadow Chaser [Eternal Poster]
SUPR3MO [Addict]
PHC- Psycho-kid [Honorary Poster]
PHC-BRYLE [Forum Veteran]
panttyliner [Eternal poster]
@kazuto16 [Honorary Poster]
Schneizel12 [Addict]
DEVDEVAN_KITA [forum veteran]
@Learnity12 [addict]
@Kajoms [forum veteran]
PHC Klemenxer [honorary poster]
Serenitylove [PHC Contributor]

:love:
 
Last edited:

empot

Enthusiast
Established
Joined
Dec 10, 2016
Messages
189

LoCatIoN:❕


fRoM:❕------------------------------------✨SinGapOre SerVeR
vaLiD fOr 3 MonThS
✨----------------------------------SɪɴɢAᴘᴏʀE sEʀᴠEʀ ! ! !
[ᴜsᴇ tu,gswitch,gosurf,gowatch,ml10,ig10,coc10 or at10/60 ᴘʀᴏᴍᴏ ᴛᴏ
ᴄᴏɴɴᴇᴄᴛᴇᴅ]

[SɪɴɢᴀᴘᴏʀE sPᴇCɪAʟ sᴇRVᴇʀ #1] (^_-)☆
<ʟᴏᴡ ᴘɪɴɢ>Nᴀᴋᴀ Dᴇᴘᴇɴᴅᴇ Pᴀʀɪɴ Pᴏ Sᴀ Iɴʏᴏɴɢ Lᴏᴋᴀsʏᴏɴ/Aʀᴇᴀ...Rᴇᴘᴀ

ʟ ɪ ɴ ᴋ:ᴠ506 GᴀMɪNɢ SᴇRᴠEʀ ...
You must register or login to view this.


SɪɴɢAᴘᴏʀE sEʀᴠEʀ ! ! !
[ᴜsᴇ tu,gswitch,gosurf,gowatch,ml10,ig10,coc10 or at10/60 ᴘʀᴏᴍᴏ ᴛᴏ
ᴄᴏɴɴᴇᴄᴛᴇᴅ]

[SɪɴɢᴀᴘᴏʀE sPᴇCɪAʟ sᴇRVᴇʀ #2] (^_-)☆
<ʟᴏᴡ ᴘɪɴɢ>Nᴀᴋᴀ Dᴇᴘᴇɴᴅᴇ Pᴀʀɪɴ Pᴏ Sᴀ Iɴʏᴏɴɢ Lᴏᴋᴀsʏᴏɴ/Aʀᴇᴀ...Rᴇᴘᴀ

ʟ ɪ ɴ ᴋ:ᴠ507 GᴀMɪNɢ SᴇRᴠEʀ ...
You must register or login to view this.


SɪɴɢAᴘᴏʀE sEʀᴠEʀ ! ! !
[ᴜsᴇ tu,gswitch,gosurf,gowatch,ml10,ig10,coc10 or at10/60 ᴘʀᴏᴍᴏ ᴛᴏ
ᴄᴏɴɴᴇᴄᴛᴇᴅ]

[SɪɴɢᴀᴘᴏʀE sPᴇCɪAʟ sᴇRVᴇʀ #3] (^_-)☆
<ʟᴏᴡ ᴘɪɴɢ>Nᴀᴋᴀ Dᴇᴘᴇɴᴅᴇ Pᴀʀɪɴ Pᴏ Sᴀ Iɴʏᴏɴɢ Lᴏᴋᴀsʏᴏɴ/Aʀᴇᴀ...Rᴇᴘᴀ

ʟ ɪ ɴ ᴋ:ᴠ508 GᴀMɪNɢ SᴇRᴠEʀ ...
You must register or login to view this.!!!WARNING!!!
ɢᴏᴏᴅ for;

ᴏNʟIɴE ɢAᴍEs
BʀOᴡSɪɴG
YoUᴛUʙE
ᴅOᴡNʟOᴀDɪɴG
EᴛC...

ᴏᴘᴇɴ ғᴏʀ;
rOᴏTᴇD & ᴡIғI

------------------------------------------------

No HiT & rUn Po MgA pApS pArA gAnAhAn AkOnG mAg UpDaTe ...:)BiG thAnKs & crEdiTs Kay ate Serenitylove sa Sun Payload & Kay sir 0123456 sa autoscript ...:love:


FeEdBaCk If WoRkInG ...


pwede na ba yan sa hindi maupdate na injector kagaya ng sa kin papz???
 

New Topics On This Forum

Forum statistics

Threads
568,520
Messages
11,079,171
Members
1,063,346
Latest member
Marianne Celine
Top