What's new
  • Welcome to PHCorner Forums. Take a moment to Sign up and gain unlimited access and extra privileges that guests are not entitled to, such as: All that and more! Registration is quick, simple and absolutely free. Join our community today!

VPN Sun [ᴇʜɪ][ᴋᴛʀ][ᴏᴠᴘɴ] ᴄᴛᴄ10 & ᴛᴜ50 ᴀɴᴅ ᴜᴘ | ɴᴏ ᴄᴀᴘ! ɴᴏ ʙʟᴏᴄᴋ? | ғᴇʙ. 5 ★ ʙᴇsᴛ @ sᴛʀᴇᴇᴀᴍ. & ᴅᴏᴡɴʟ. ★ ѕєяνєя ву ⓒⓗⓞⓤ-ⓣⓩⓤⓨⓤ

-Chou Tzuyu-

Forum Veteran
Established
Joined
Apr 21, 2017
Messages
3,115
Reaction score
4,007
, Last edited:
Sample
COMEBACK !! For SuN CTC10 & TU50 and UP!

All in One Mobile Config. [ᴇʜɪ][ᴋᴛʀ][ᴏᴠᴘɴ]

sᴇʀᴠᴇʀs ᴀʀᴇ ғʀᴏᴍ --"+×÷="--
DIGITAL OCEAN10 Pᴀɪᴅ Sᴇʀᴠᴇʀs ᴛᴏ ᴄʜᴏᴏsᴇ ғʀᴏᴍ(USA, Gᴇʀᴍᴀɴʏ, Cᴀɴᴀᴅᴀ, ɪɴᴅɪᴀ, Sɪɴɢᴀᴘᴏʀᴇ) "ᴇɴᴊᴏʏ"

  • 2 Cᴀɴᴀᴅᴀ Sᴇʀᴠᴇʀs
  • 2 ɪɴᴅɪᴀ " "
  • 1 USA " "
  • 1 Gᴇʀᴍᴀɴʏ " "
  • 4 Sɪɴɢᴀᴘᴏʀᴇ " "
✅Best @ Streeaming & Downloading


  • Open to Rooted & not rooted
  • Open to Wifii
  • TRY THIS
UPDATE : EHI Configs. Has been replaced now (3:14PM)
~Try It Now

»»CONFIGS. - sᴇʀᴠᴇʀ ʟᴏᴄᴀᴛɪᴏɴ
[ᴄᴀɴᴀᴅᴀ]
~ Sᴇʀᴠᴇʀ - 1
You must register or login to view this. -
[ᴇʜɪ]
[ᴏɴʟɪɴᴇ]
You must register or login to view this. - [ᴏᴠᴘɴ]
[ᴏɴʟɪɴᴇ]
You must register or login to view this. - [ᴋᴛʀ]
[ᴏɴʟɪɴᴇ]
~ Sᴇʀᴠᴇʀ - 2
You must register or login to view this. - [ᴇʜɪ]
[ᴏɴʟɪɴᴇ]
You must register or login to view this. - [ᴏᴠᴘɴ]
[ᴏɴʟɪɴᴇ]
You must register or login to view this. - [ᴋᴛʀ]
[ᴏɴʟɪɴᴇ]


»»CONFIGS. - sᴇʀᴠᴇʀ ʟᴏᴄᴀᴛɪᴏɴ
[ɪɴᴅɪᴀ]
~ Sᴇʀᴠᴇʀ - 1
You must register or login to view this. - [ᴇʜɪ]
[ᴏɴʟɪɴᴇ]
You must register or login to view this. - [ᴏᴠᴘɴ]
[ᴏɴʟɪɴᴇ]
You must register or login to view this. - [ᴋᴛʀ]
[ᴏɴʟɪɴᴇ]
~ Sᴇʀᴠᴇʀ - 2
You must register or login to view this. - [ᴇʜɪ]
[ᴏɴʟɪɴᴇ]
You must register or login to view this. - [ᴏᴠᴘɴ]
[ᴏɴʟɪɴᴇ]
You must register or login to view this. - [ᴋᴛʀ]
[ᴏɴʟɪɴᴇ]


»»CONFIGS. - sᴇʀᴠᴇʀ ʟᴏᴄᴀᴛɪᴏɴ
[USA]
~ Sᴇʀᴠᴇʀ - 1
You must register or login to view this. - [ᴇʜɪ]
[ᴏɴʟɪɴᴇ]
You must register or login to view this. - [ᴏᴠᴘɴ]
[ᴏɴʟɪɴᴇ]
You must register or login to view this. - [ᴋᴛʀ]
[ᴏɴʟɪɴᴇ]


»»CONFIGS. - sᴇʀᴠᴇʀ ʟᴏᴄᴀᴛɪᴏɴ
[Gᴇʀᴍᴀɴʏ]
~ Sᴇʀᴠᴇʀ - 1
You must register or login to view this. - [ᴇʜɪ]
[ᴏɴʟɪɴᴇ]
You must register or login to view this. - [ᴏᴠᴘɴ]
[ᴏɴʟɪɴᴇ]
You must register or login to view this. - [ᴋᴛʀ]
[ᴏɴʟɪɴᴇ]


»»CONFIGS. - sᴇʀᴠᴇʀ ʟᴏᴄᴀᴛɪᴏɴ
[Sɪɴɢᴀᴘᴏʀᴇ]
~ Sᴇʀᴠᴇʀ - 1
You must register or login to view this. - [ᴇʜɪ]
[ᴏɴʟɪɴᴇ]
You must register or login to view this. - [ᴏᴠᴘɴ]
[ᴏɴʟɪɴᴇ]
You must register or login to view this. - [ᴋᴛʀ]
[ᴏɴʟɪɴᴇ]
~ Sᴇʀᴠᴇʀ - 2
You must register or login to view this. - [ᴇʜɪ]
[ᴏɴʟɪɴᴇ]
You must register or login to view this. - [ᴏᴠᴘɴ]
[ᴏɴʟɪɴᴇ]
You must register or login to view this. - [ᴋᴛʀ]
[ᴏɴʟɪɴᴇ]
~ Sᴇʀᴠᴇʀ - 3
You must register or login to view this. - [ᴇʜɪ]
[ᴏɴʟɪɴᴇ]
You must register or login to view this. - [ᴏᴠᴘɴ]
[ᴏɴʟɪɴᴇ]
You must register or login to view this. - [ᴋᴛʀ]
[ᴏɴʟɪɴᴇ]
~ Sᴇʀᴠᴇʀ - 4
You must register or login to view this. - [ᴇʜɪ]
[ᴏɴʟɪɴᴇ]
You must register or login to view this. - [ᴏᴠᴘɴ]
[ᴏɴʟɪɴᴇ]
You must register or login to view this. - [ᴋᴛʀ]
[ᴏɴʟɪɴᴇ]
PROOF CONNECTED :[ᴍᴜʟᴛɪ ʟᴏɢɪɴ sᴜᴘᴘᴏʀᴛᴇᴅ]
*[ɴᴏ ᴛᴏʀʀᴇɴᴛɪɴɢ] ᴘʟᴇᴀsᴇ.
Exᴘɪʀᴀᴛɪᴏɴ : ғᴇʙʀᴜᴀʀʏ 25 - 2019
~Aᴘᴘʟɪᴄᴀᴛɪᴏɴs ᴜsᴇᴅ ʙʏ ᴛʜɪs Mᴏʙɪʟᴇ ᴄᴏɴғɪɢs. :)


You must register or login to view this.
You must register or login to view this.
You must register or login to view this.
Aʏᴀɴ ʟᴀᴍᴀɴɢ ᴘᴏ ᴍɢᴀ ᴋᴀ PHC, ʜᴀᴠᴇ ᴀ ɢᴏᴏᴅ ᴅᴀʏ & ᴇɴᴊᴏʏ.:)

Lɪᴋᴇ ᴀɴᴅ Fᴇᴇᴅʙᴀᴄᴋs ᴀʀᴇ ᴍᴜᴄʜ ᴍᴏʀᴇ ᴀᴘᴘʀᴇᴄɪᴀᴛᴇᴅ :) T.I.A

NOTE : Para sa mga nagbabalak at magbabalak palang i-torrent ang mga Servers, This is a friendly TIP, wag niyo na pong subukan masasayang lang po ang pagod niyo ;)
PHC C -Chou Tzuyu- Oout. . .
 

Attachments

Unanswered Topics

Top