tnt 100% no caps

 1. kyler11
 2. Wai Ra
 3. MhineKoBabyKo
 4. Sappire
 5. Joseph Yuu
 6. trebojx513
 7. vynzens
 8. GOnetKO
 9. GOnetKO
 10. GOnetKO
 11. Beckoxd
 12. Xperia
 13. stingslicer08
 14. mitzurugi17