smart jump in

 1. kimkim15
 2. Mhemeg01
 3. yuzon
 4. Unknown_000
 5. Unknown_000
 6. blakejohnny84
 7. Ahseika Ogawa
 8. jcarpio
 9. Michaelmore
 10. AldwinXec
 11. bloodstain28
 12. bloodstain28