pc problem

 1. Kiminotenchi
 2. jhonkiel
 3. klarey
 4. azzaski1995
 5. tae692
 6. s0_EaSy
 7. mlor15
 8. _kenneth21_
 9. skyram05
 10. chang0681
 11. markalfredensigne