patut

 1. mama papa12
 2. mama papa12
 3. mama papa12
 4. mama papa12
 5. mama papa12
 6. mama papa12
 7. mama papa12
 8. khayyam89
 9. Rhennofies
 10. MyLove11
 11. zmehg12
 12. astig_ako14253
 13. reserv1399
 14. amoytinapa
 15. skylar27
 16. kiryoh00
 17. dhon23