paano e activate yung data connection ng sun?

  1. jaesan