tnt 100% no caps

 1. markfernandez
 2. Sappire
 3. Joseph Yuu
 4. trebojx513
 5. vynzens
 6. GOnetKO
 7. GOnetKO
 8. GOnetKO
 9. Beckoxd
 10. Xperia
 11. stingslicer08
 12. mitzurugi17