android 4.0

 1. gwapoph
 2. shurororo
 3. Rhainton11
 4. androidroothacker
 5. icko27
 6. yuekie
 7. vonragz
 8. Jeanh
 9. ngiti_2008
 10. boyboy
 11. Joeyt014
 12. robert marasigan 3
 13. SlasherDash
 14. SlasherDash
 15. SlasherDash